Đơn hàng phổ thông

PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka

Mức lương : 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 28/06/2024

Xem thêm
LỄ TÂN KHÁCH SẠN

LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Số lượng tuyển : 4 Nam

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 31 triệu

Ngày phỏng vấn : 13/06/2024

Xem thêm
LỢP NGÓI

LỢP NGÓI

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 16/05/2024

Xem thêm
CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH

CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Wakaya

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 03/2024

Xem thêm
LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Hyogo, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu

Ngày phỏng vấn : 03/2024

Xem thêm
TIỆN KIM LOẠI

TIỆN KIM LOẠI

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 12/2023

Xem thêm
BẢO TRÌ - SỬA CHỮA Ô TÔ

BẢO TRÌ - SỬA CHỮA Ô TÔ

Số lượng tuyển : 03 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 08/12/2023

Xem thêm
PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 12/2023

Xem thêm
PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Mie, Nhật Bản

Mức lương : 27 triệu

Ngày phỏng vấn : 11/2023

Xem thêm
DỌN DẸP TÒA NHÀ

DỌN DẸP TÒA NHÀ

Số lượng tuyển : 20 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 28 triệu

Ngày phỏng vấn : 24/08/2023

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 20 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 31 triệu

Ngày phỏng vấn : 08/08/2023

Xem thêm
VẬN HÀNH MÁY

VẬN HÀNH MÁY

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu

Ngày phỏng vấn : 7/2023

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI