Danh sách đơn hàng

LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Hyogo, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu

Ngày phỏng vấn : 03/2024

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Okinawa, Nhật Bản

Mức lương : 29 triệu

Ngày phỏng vấn : 12/2023

Xem thêm
TIỆN KIM LOẠI

TIỆN KIM LOẠI

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 12/2023

Xem thêm
BẢO TRÌ - SỬA CHỮA Ô TÔ

BẢO TRÌ - SỬA CHỮA Ô TÔ

Số lượng tuyển : 03 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 08/12/2023

Xem thêm
PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 12/2023

Xem thêm
PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Mie, Nhật Bản

Mức lương : 27 triệu

Ngày phỏng vấn : 11/2023

Xem thêm
ĐIỀU DƯỠNG SHIZUOKA

ĐIỀU DƯỠNG SHIZUOKA

Số lượng tuyển : 08 Nữ

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 36 triệu

Ngày phỏng vấn : 07/2023

Xem thêm
ĐƠN ĐIỀU DƯỠNG HOKKAIDO

ĐƠN ĐIỀU DƯỠNG HOKKAIDO

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 06/2023

Xem thêm
SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Số lượng tuyển : 05 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 38 triệu

Ngày phỏng vấn : 9/2023

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 20 nữ

Địa điểm làm việc : Kanagawa, Nhật Bản

Mức lương : 37 triệu

Ngày phỏng vấn : 8/2023

Xem thêm
HÀN KIM LOẠI

HÀN KIM LOẠI

Số lượng tuyển : 02 Nam

Địa điểm làm việc : Aichi, Nhật Bản

Mức lương : 35 triệu

Ngày phỏng vấn : 11/2023

Xem thêm
DỌN DẸP TÒA NHÀ

DỌN DẸP TÒA NHÀ

Số lượng tuyển : 20 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 28 triệu

Ngày phỏng vấn : 24/08/2023

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI