Đơn hàng điều dưỡng

ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 33 triệu

Ngày phỏng vấn : 13/06/2024

Xem thêm
ĐIỀU DƯỠNG SHIZUOKA

ĐIỀU DƯỠNG SHIZUOKA

Số lượng tuyển : 08 Nữ

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 36 triệu

Ngày phỏng vấn : 07/2023

Xem thêm
ĐƠN ĐIỀU DƯỠNG HOKKAIDO

ĐƠN ĐIỀU DƯỠNG HOKKAIDO

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 06/2023

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 9/2023

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 9/2023

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Thành phố Sapporo

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 09/2023

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2022

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2022

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Kagawa, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : Tháng 08/2022

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2022

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2022

Số lượng tuyển : 08 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 07/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 05/2022

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 05/2022

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Toyama

Mức lương : 31 triệu

Ngày phỏng vấn : 14/05/2022

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 11/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 11/2021

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Gifu

Mức lương : 31 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 11/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Ishikawa

Mức lương : 33 triệu (chưa kể làm ca đêm)

Ngày phỏng vấn : 10/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2020

Số lượng tuyển : 08 nữ

Địa điểm làm việc : Ishikawa, Hokkaido

Mức lương : 30 triệu chưa kể thưởng

Ngày phỏng vấn : 10/08

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2020

Số lượng tuyển : 08 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 35 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 22/07/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 03/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 03/2020

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Tottori, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa kể trợ cấp làm ca đêm)

Ngày phỏng vấn : 18/03/2020

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI