Đơn hàng đặc định

Lái xe Taxi

Lái xe Taxi

Số lượng tuyển : 10 Nam

Địa điểm làm việc : Tokyo / Kanagawa

Mức lương : 40 triệu

Ngày phỏng vấn : 27/06/2024

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Okinawa, Nhật Bản

Mức lương : 29 triệu

Ngày phỏng vấn : 12/2023

Xem thêm
SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Số lượng tuyển : 05 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 38 triệu

Ngày phỏng vấn : 9/2023

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 20 nữ

Địa điểm làm việc : Kanagawa, Nhật Bản

Mức lương : 37 triệu

Ngày phỏng vấn : 8/2023

Xem thêm
HÀN KIM LOẠI

HÀN KIM LOẠI

Số lượng tuyển : 02 Nam

Địa điểm làm việc : Aichi, Nhật Bản

Mức lương : 35 triệu

Ngày phỏng vấn : 11/2023

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI